Perundangan

Perundangan

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah ditubuhkan menurut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 sebagai badan pengawal selia bagi industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Pada masa yang sama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 turut digubal dan diluluskan untuk memenuhi keperluan pengawalseliaan industri penumpuan komunikasi dan multimedia yang semakin berkembang.
 
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengetengahkan prinsip asas ketelusan dan kejelasan, menggalakkan persaingan dan kawal selia kendiri, fleksibiliti dan cenderung ke arah peraturan prinsip umum. Akta ini bertujuan untuk menyediakan satu set peruntukan pengawalseliaan yang berdasarkan definisi generik pasaran dan aktiviti industri komunikasi dan multimedia.

Di Malaysia, MCMC bertanggungjawab untuk pentadbiran Akta Perkhidmatan Pos, yang menyelia pos dan kurier melalui kuasa diberi di bawah Akta Perkhidmatan Pos 2012 (PSA 2012). PSA 2012 adalah satu rang undang-undang pos transformasi untuk menghadapi cabaran-cabaran pos abad ke-21. PSA 2012 memansuhkan PSA 1991 dengan peruntukan baru yang lebih baik untuk mengawal industri perkhidmatan pos dalam satu persekitaran pelbagai industri, mempromosikan pembangunan yang teratur melalui pelindungan peruntukan perkhidmatan industri universal. PSA 2012 berkait amalan-amalan kawal selia terbaik seperti sistem pelesenan telus, perkhidmatan universal adaptif memperuntukkan dasar perubahan keperluan pelanggan, promosi persaingan adil dan sihat serta prinsip peraturan diri.

Akta Tandatangan Digital 1997 (DSA 1997) dikuatkuasakan pada 1 Oktober 1998, untuk mengawal penggunaan tandatangan digital dan memperuntukkan hal-hal tambahan disambungkan kepada penggunaannya di Malaysia. DSA 1997 ini memudahkan e-perniagaan dan aktiviti e-dagang dengan menggunakan tandatangan digital daripada satu tandatangan tulisan tangan secara konvensional dalam transaksi perdagangan dan sah. Di bawah Kawal Selia Tandatangan Digital 1998 juga menyatakan skim pelesenan wajib untuk CA (menjadi pengeluar sijil digital), repositori yang diiktiraf dan perkhidmatan penanda tarikh/ masa diiktiraf.

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow