Perundangan

Resolusi Perselisihan

Pengenalan

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menyatakan bahawa pertikaian diantara perseorangan dan kumpulan tentang perkara yang termaktub di bawah Akta perlulah diselesaikan di bawah rundingan diantara dua pihak. Pertikaian seperti yang dinyatakan di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 termasuk perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu dipatuhi, kepatuhan menurut kewajipan capaian standard, gangguan atau akses bagi sebarang jawatan, kemudahan rangkaian atau hak laluan.

Sekiranya pihak-pihak berikut tidak boleh menyelesaikan pertikaian dan satu pihak tidak ingin mengamalkan syarat-syarat dalam akujanji, kedua-dua pihak boleh mendapatkan resolusi pertikaian daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

Akhir-akhir ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah menerbitkan Garis Panduan untuk Pertikaian Penyelesaian dalam melaksanakan kuasanya seperti yang dikurniakan oleh Seksyen 85 oleh Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Garis Panduan ini mengandungi prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur untuk penyelesaian pertelingkahan atau satu kelas pertikaian oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam hubungan bagi apa-apa perkara di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau perundangan subsidiarinya.


Garis Panduan Resolusi Perselisihan
Muat turun Garis Panduan Resolusi Pertikaian

Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow