Sektor

Perdagangan Strategik


Akta Perdagangan Strategik (STA) 2010 [Akta 708] adalah undang-undang yang mengawal eksport, transhipmen, transit dan pembrokeran barang strategik dan teknologi, termasuk senjata dan bahan yang berkaitan, serta aktiviti-aktiviti yang menyokong pembentukan, pembangunan, pengeluaran dan sistem penghantaran senjata pemusnah besar-besaran, selaras dengan tanggungjawab ke atas keselamatan negara dan obligasi Malaysia di peringkat antarabangsa. STA 2010 telah mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2011.
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow