Sektor

Perkhidmatan Talian Tetap


Peranan utama SKMM ialah untuk melaksanakan dan menggalakkan objektif dasar kebangsaan negara untuk sektor komunikasi dan multimedia. SKMM juga menyelia rangka kerja kawal selia baru untuk penumpuan industri telekomunikasi, penyiaran dan aktiviti-aktiviti dalam talian, sejajar dengan objektif-objektif yang ditetapkan dasar kebangsaan di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (CMA).

CMA menyediakan tentang peranan SKMM dalam menjalankan pelaksanaan dasar, sementara keputusan dasar ditentukan oleh Menteri, yang juga memberi panduan arah kepada Suruhanjaya.
Kandungan Berkaitan
Kongsi artikel ini
Follow